Fakturering

Fremsendelse af faktura til ATcon skal ske pr. d. 25 i måneden for at kunne komme til udbetaling d. 25 i den efterfølgende måned. Faktura skal være påført evt. tidligere udbetalt acontobeløb samt entreprisens stade iht. byggemødereferater. Fakturaer må ikke tilbagedateres.

Faktura sendes til faktura@atcon.dk

Seneste Projekter

Fredensgade, Herning - 6 lejligheder

Jacobshavn 5-21, Næstved