OM ATCON

ATcon er et ingeniør- og totalentreprenørfirma med egne håndværkere. Tidernes ugunst og et vanskeligt marked førte i 2008 til stiftelsen af ATcon a/s. Vi udføre opgaver i fag-, hoved- og totalentreprise for både private og offentlige bygherre.

Takket være vore medarbejdere kan vi i dag tilbyde mere end 25 års erfaring inden for byggeri til blandt andet kontor, industri, boliger samt institutioner, og vi står ligeledes gerne for ombygninger og renoveringer.

VISION

Vores mål nu og i fremtiden er at kombinere høj kvalitet i håndværket og præcision med effektive byggestyring. Samtidig bestræber vi os på, at der opbygges en gensidig tillid mellem vore kunder og os fra aller første møde.

Tillid er grundlaget for korte beslutningsprocesser og dermed byggeri til tiden. Vi skaber denne tillid og en behagelig dialog mellem alle partner under byggeriet.

ET SPØRGSMÅL OM TILLID

Hvis et projekt skal gennemføres til alles tilfredshed, er gensidig tillid mellem bygherre, rådgiver og entre- prenør uhyre vigtig. Tillid er grundlaget for korte beslutningsprocesser samt byggeri til tiden og kan medvirke til, at misforståelser undgås. Når ATcon er totalentreprenør, får bygherren desuden frigjort tid til andre gøremål, fordi ATcon sørger for alt lige fra idé til byggestyring til færdigt byggeri.

Vi sætter en ære i at gøre byggerierne færdige til tiden – det sker endda, at vi afleverer før tid. Vi vælger vore samarbejdspartnere med omhu og har god kontakt til myndighederne, til miljø- afdelingerne i både kommuner og regioner, til de kommunale brandinspektører og til Dansk Brandteknisk Institut. Og vi samarbejder med firmaer, som er specialister i alle miljømæssige forhold – blandt andet håndtering af forurenet jord, asbest og PCB.

Seneste Projekter

Fredensgade, Herning - 6 lejligheder

Jacobshavn 5-21, Næstved