IM Frellsen, Læserampe

I.M. Frellsen K/S, Roskilde

ATcon opførte som totalentreprise en 225 m2 isoleret tilbygning til pakkeri og lager for I.M. Frellsen i Roskilde. Tilbygningen blev opført i tæt samarbejde med bygherren, da byggeriet foregik i varegården med til- og frakørende varebiler på timebasis. Bygningen er opført i hhv. røde mursten og stålpladebeklædning således, at der skabes harmoni mellem nyt og eksisterende byggeri.